Politica de Confidențialitate

Vă rog să-mi împărtășiți:

Proprietar și controlor de date

APROP PROTECTORA D´ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Spania
Site web: https://aprop-pego.org
E-mail: aprop@gmail.com
Număr de telefon: 602242031

1. Tipuri de date colectate

Proprietarul nu furnizează o listă a tipurilor de date cu caracter personal colectate.

Detalii complete despre fiecare tip de date personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii, iar nerespectarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor de către acest site web. În cazurile în care acest site web afirmă în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web are scopul de a furniza Serviciul cerut de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezent document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibil.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terței părți de a furniza datele proprietarului.

2. Modul și locul de prelucrare a datelor

2.1 Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează utilizând computere și / sau instrumente IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui site web (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare a sistemului) sau părți externe (precum terțe părți) -furnizorii de servicii tehnice ale părților, operatorii de corespondență, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment Proprietarului.

2.2 Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („renunțare”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Totuși, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea de date este necesară pentru realizarea unui acord cu utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de proprietar;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice baza legală specifică care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

2.3 Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului către o altă țară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante din acest document sau pot întreba cu proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

2.4 Timpul de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a unui astfel de contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să o facă pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

3. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de către proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retrageți-vă consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Obiecte la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării Datelor lor în cazul în care prelucrarea se efectuează pe o bază legală diferită de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesați datele lor. Utilizatorii au dreptul să afle dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, să obțină divulgări cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a datelor în curs de procesare.
 • Verifică și caută rectificare. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Restricționați prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra datele în alt scop decât să le stocheze.
 • Solicitați datele lor personale sau altfel eliminate. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor lor de la proprietar.
 • Primiți datele și transferați-le către alt operator. Utilizatorii au dreptul să își primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să le transmită unui alt operator fără nici un obstacol. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automate și că prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care face parte Utilizatorul sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a prezenta o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

3.1 Detalii despre dreptul de a obiecta la prelucrare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale învestite de proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare oferind un motiv legat de situația lor particulară justifică obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care Datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, pot obiecta la procesarea respectivă în orice moment, fără a oferi nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

3.2 Modul de exercitare a acestor drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor utilizatorului poate fi adresată proprietarului prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste cereri pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

4. Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

4.1 Acțiune în justiție

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui site web sau a Serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

4.2 Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

4.3 Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiuni cu acest site web (jurnalele de sistem) folosesc alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

4.4 Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate proprietarului în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

4.5 Cum sunt gestionate cererile „Nu urmăriți”

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a stabili dacă vreunul dintre serviciile terțe pe care le folosește respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

4.6 Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificându-i utilizatorilor pe această pagină și, eventual, pe acest site web și / sau - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal - trimitând o notificare utilizatorilor prin intermediul oricărei informații de contact disponibile. către proprietar. Se recomandă insistent să verificați această pagină des, făcând referire la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta consimțământul nou de la utilizator, acolo unde este necesar.

5 Comerț electronic

5.1 Tratamentul informațiilor facilitate 

Atunci când achiziționăm orice produs din magazinul nostru, colectăm informații personale ca parte a procesului de cumpărare și vânzare, cum ar fi numele, adresa și adresa de e-mail.

În timpul navigării în magazinul nostru, primim automat și adresa IP a computerului dvs. pentru a avea informații care ne ajută să identificăm browserul și sistemul de operare utilizat.

5.2 Marketing prin e-mail

Întotdeauna cu permisiunea dvs., vă putem trimite e-mailuri despre magazinul nostru, produse noi și alte actualizări.

5.3 Consimțământul

Furnizându-ne informații personale pentru a finaliza o tranzacție, a verifica un card de credit, a plasa o comandă, a aranja o livrare sau a returna o achiziție, presupunem că sunteți de acord să colectăm aceste informații și să le folosim în acest scop.

În cazul în care dorim să folosim informațiile dvs. personale din alt motiv, cum ar fi desfășurarea campaniilor de marketing, vă vom cere direct să vă dați consimțământul expres sau vă vom oferi posibilitatea de a vă exprima opoziția.

5.4 Retragerea acordului

Dacă vă răzgândiți după ce v-ați dat consimțământul, vă puteți retrage oricând și puteți refuza să fiți contactat, colectat, utilizat sau dezvăluit de datele dvs. Pentru a face acest lucru, scrieți-ne un e-mail la tiendaonline@aprop-pego.org sau contactați-ne prin poștă obișnuită: appropriate-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Spania

5.5 Divulgarea informațiilor

Este posibil să trebuiască să dezvăluim informațiile dvs. personale în cazul unei cerințe legale sau dacă încalcă Termenii și condițiile noastre.

5.6 ONE.COM

Magazinul nostru este găzduit pe One.com. Această companie ne oferă platforma de e-commerce online care ne permite să ne vindem produsele și serviciile. Informațiile furnizate sunt stocate în stocarea datelor One.com, bazele sale de date și aplicația sa generală. Stocarea se face pe un server securizat protejat de un firewall.

5.7 Plăți

Dacă alegeți un gateway de plată directă pentru a finaliza achiziția, gateway-ul nostru de plată terță parte poate utiliza informațiile cardului dvs. de credit în acest scop. Vezi secțiunea 3.8.

5.8 Servicii ale terților

În general, furnizorii terți cu care colaborăm vor colecta, utiliza și dezvălui informațiile dvs. numai în măsura necesară pentru a efectua serviciile pe care ni le furnizează.

Cu toate acestea, unii furnizori de servicii terți, precum gateway-urile de plată și alți procesatori de tranzacții de plată, au propriile politici de confidențialitate cu privire la informațiile pe care trebuie să le furnizăm pentru a finaliza tranzacțiile legate de achiziție. În legătură cu acești furnizori, vă recomandăm să citiți politicile lor de confidențialitate, astfel încât să puteți înțelege modul în care vor gestiona informațiile dvs. personale.

În special, trebuie amintit că anumiți furnizori își pot avea sediul sau unele facilități într-o altă jurisdicție decât a noastră sau a cumpărătorului. Prin urmare, dacă decideți să continuați cu o tranzacție care implică serviciile unui furnizor terț de servicii, informațiile dvs. pot fi supuse legilor jurisdicției în care se află sediul sau facilitățile furnizorului. Dacă părăsiți site-ul magazinului nostru sau sunteți redirecționat către un site web sau o aplicație terță parte, acțiunile dvs. nu vor mai fi guvernate de această politică de confidențialitate sau de Termenii și condițiile site-ului nostru web.

5.9 Link-uri

Dând clic pe link-uri din magazinul nostru, puteți fi îndepărtat de site-ul nostru. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri și vă recomandăm să citiți declarațiile lor de confidențialitate.

5.10 Securitate

Pentru a vă proteja informațiile personale, luăm măsurile adecvate și urmăm cele mai bune practici din industrie pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, accesul sau divulgarea neautorizată, modificarea sau ștergerea. Dacă ne furnizați informațiile despre cardul dvs. de credit, acestea vor fi criptate utilizând tehnologia Secure Sockets Layer (SSL) și stocate cu criptare AES-256.

5.11 Vârsta de acordare a consimțământului

Prin utilizarea acestui site, recunoașteți că aveți vârsta legală stabilită în statul sau provincia în care locuiți sau că aveți vârsta legală stabilită în statul sau provincia în care locuiți și ne dați consimțământul pentru a permite minorilor sub îngrijirea lor de a utiliza site-ul.

6. Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Orice informație care direct, indirect sau în legătură cu alte informații - inclusiv un număr personal de identificare - permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau servicii terțe utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației cu referire specială la secvența de paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoană vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Acest site web

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de această aplicație așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost pregătită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest site web, dacă nu este specificat altfel în acest document.

ro_RO