Hoe een hond te adopteren?

Deel mij alstublieft:

Als er een van onze honden is waar je verliefd op bent geworden en je wilt het een deel van je gezin maken, wat gebeurt er dan nu?

 1. APROP zal u vragen een formulier in te vullen, zodat wij de nieuwe leefsituatie van de hond kunnen achterhalen. U kunt dit formulier openen door op de knop "Adopteren" onderaan de lijst van elke hond te klikken.
 2. APROP doet dan een thuischeck om te kijken of waar je woont geschikt is voor onze hond.
 3. Als alles goed is, wordt er een pre-adoptiecontract getekend. Dit is een proefperiode van meestal 2 weken voor jou en de hond, om te kijken of jullie bij elkaar passen.
 4. Na een succesvolle proefperiode wordt het definitieve adoptiecontract getekend, je hebt een nieuw gezinslid gevonden. 
 5. Donaties ter dekking van de adoptie in 2022 zijn:
  • € 200 voor een puppy;
  • € 250 voor een volwassen hond
 6. De adoptiedonatie omvat de microchip, paspoort, vaccinaties en castratie (castratie bij volwassen honden). Hiervan is € 50 te betalen bij pre-adoptie, het saldo te betalen bij ondertekening van het adoptiecontract en permanente zorg voor een APROP-hond.

Voorwaarden voor adoptie zijn:

 1. Je moet meerderjarig zijn en je moet je identificeren met een identiteitsbewijs (DNI, NIE, NIF, Paspoort).
 2. Als de hond die u adopteert nog niet gecastreerd is (in het geval van adoptie van een pup), bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk medisch te laten doen.
 3. Het ondertekenen van het adoptiecontract betekent:

Je zorgt op de meest optimale manier voor de hond en geeft hem kwaliteitsvoedsel, beweging, opvoeding, tijd, onderdak, ruimte, enz. Geef je hond alle veterinaire zorg die hij nodig heeft.

Je gebruikt het niet voor reproductie of fokken

Je informeert APROP over alle wijzigingen met betrekking tot de hond (wijziging van contactgegevens, als de hond vermist of overleden is, etc.)

Je brengt de hond terug naar het asiel als je er niet meer voor kunt zorgen en hem niet in de steek te laten.
U aanvaardt dat een vertegenwoordiger van APROP zal opvolgen om te zien hoe de hond zich in zijn nieuwe huis vestigt.

Over de donatie voor adoptie:

APROP is een door vrijwilligers gerund hondenasiel; we zijn afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de Pego-raad en particuliere donaties om onze honden de best mogelijke zorg te kunnen geven. De adoptiedonatie is een tegemoetkoming in alle veterinaire kosten voor de hond terwijl deze onder onze hoede is, dit omvat alle benodigde vaccinaties, behandeling van veelvoorkomende parasieten (inwendig en uitwendig), de microchip en het hondenpaspoort en alle andere veterinaire kosten.

APROP behoudt zich het recht voor om een hond ter adoptie te weigeren wanneer de adoptant niet aan de vereisten voldoet. Bovendien behoudt APROP zich het recht voor om een hond terug te vorderen wanneer de adoptant niet aan de vereisten voldoet.

nl_BE