Fortrolighedspolitik

Del mig venligst:

Ejer og dataansvarlig

APROP PROTECTORA D´ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Spanien
Internet side: https://aprop-pego.org
E -mail: aprop@gmail.com
Telefonnummer: 602242031

1. Typer af indsamlede data

Ejeren angiver ikke en liste over indsamlede persondatatyper.

Fuldstændige detaljer om hver type indsamlede personoplysninger findes i de dedikerede afsnit i denne fortrolighedspolitik eller ved specifikke forklaringstekster, der vises før dataindsamlingen.

Personlige data kan frit leveres af brugeren, eller i tilfælde af brugsdata indsamles automatisk, når du bruger dette websted.

Medmindre andet er angivet, er alle data, der anmodes om af dette websted, obligatoriske, og manglende levering af disse data kan gøre det umuligt for dette websted at levere sine tjenester. I tilfælde, hvor dette websted specifikt angiver, at nogle data ikke er obligatoriske, står brugerne frit for ikke at kommunikere disse data uden konsekvenser for tilgængeligheden eller funktionen af tjenesten.

Brugere, der er usikre på, hvilke personoplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte ejeren.

Enhver brug af cookies-eller andre sporingsværktøjer-af dette websted eller af ejerne af tredjepartstjenester, der bruges af dette websted, tjener formålet med at levere den service, som brugeren kræver, ud over alle andre formål beskrevet i nuværende dokument og i cookiepolitikken, hvis det er tilgængeligt.

Brugere er ansvarlige for enhver tredjeparts personlige data, der er indhentet, offentliggjort eller delt via dette websted, og bekræfter, at de har tredjeparts samtykke til at levere dataene til ejeren.

2. Måde og sted for behandling af dataene

2.1 Behandlingsmetoder

Ejeren træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, afsløring, ændring eller uautoriseret destruktion af dataene.

Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller it -aktiverede værktøjer efter organisatoriske procedurer og tilstande, der er strengt relateret til de angivne formål. Ud over ejeren kan dataene i nogle tilfælde være tilgængelige for visse typer ansvarlige personer, der er involveret i driften af dette websted (administration, salg, marketing, juridisk, systemadministration) eller eksterne parter (f.eks. -parts tekniske tjenesteudbydere, postbærere, hostingudbydere, IT -virksomheder, kommunikationsbureauer) udpeget om nødvendigt som databehandlere af ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid rekvireres fra ejeren.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Ejeren kan behandle personoplysninger vedrørende brugere, hvis et af følgende gælder:

 • Brugere har givet deres samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til nogle lovgivninger kan ejeren få lov til at behandle personoplysninger, indtil brugeren gør indsigelse mod en sådan behandling ("fravalg") uden at skulle stole på samtykke eller andre af følgende retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af personoplysninger er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning;
 • levering af data er nødvendig for udførelsen af en aftale med brugeren og/eller for eventuelle forpligtelser deraf før kontrakt;
 • behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som ejeren er underlagt;
 • behandling er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af offentlig myndighed, der tilkommer ejeren;
 • behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som ejeren eller tredjemand forfølger.

Under alle omstændigheder hjælper ejeren med glæde med at præcisere det specifikke retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og især om levering af personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktligt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

2.3 Sted

Data behandles på ejerens driftskontorer og alle andre steder, hvor parterne, der er involveret i behandlingen, er placeret.

Afhængigt af brugerens placering kan dataoverførsler indebære overførsel af brugerens data til et andet land end deres eget. For at finde ud af mere om behandlingsstedet for sådanne overførte data kan brugerne kontrollere afsnittet, der indeholder detaljer om behandlingen af personoplysninger.

Brugere er også berettiget til at lære om retsgrundlaget for dataoverførsler til et land uden for EU eller til enhver international organisation, der er underlagt international folkeret eller oprettet af to eller flere lande, f.eks. FN, og om de trufne sikkerhedsforanstaltninger af ejeren for at beskytte deres data.

Hvis en sådan overførsel finder sted, kan brugerne finde ud af mere ved at kontrollere de relevante afsnit i dette dokument eller henvende sig til ejeren ved hjælp af oplysningerne i kontaktafsnittet.

2.4 Opbevaringstid

Personoplysninger skal behandles og opbevares, så længe det kræves af det formål, de er indsamlet til.

Derfor:

 • Personoplysninger indsamlet til formål i forbindelse med udførelsen af en kontrakt mellem ejeren og brugeren opbevares, indtil en sådan kontrakt er fuldt ud opfyldt.
 • Personoplysninger indsamlet med henblik på Ejerens legitime interesser skal bevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde sådanne formål. Brugere kan finde specifikke oplysninger om ejerens legitime interesser i de relevante afsnit i dette dokument eller ved at kontakte ejeren.

Ejeren kan have lov til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når brugeren har givet samtykke til sådan behandling, så længe et sådant samtykke ikke trækkes tilbage. Endvidere kan ejeren være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden udløber, slettes personoplysninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

3. Brugernes rettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder vedrørende deres data behandlet af ejeren.

Brugere har især ret til at gøre følgende:

 • Til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Brugere har ret til at trække samtykke tilbage, hvis de tidligere har givet deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger.
 • Gør indsigelse mod behandling af deres data. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres data, hvis behandlingen udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke. Yderligere detaljer findes i det dedikerede afsnit nedenfor.
 • Få adgang til deres data. Brugere har ret til at lære, om data behandles af ejeren, indhente oplysninger om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de data, der behandles.
 • Kontroller og søg udbedring. Brugere har ret til at kontrollere nøjagtigheden af deres data og bede om, at de opdateres eller rettes.
 • Begræns behandlingen af deres data. Brugere har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af deres data. I dette tilfælde vil ejeren ikke behandle deres data til andre formål end at gemme dem.
 • Få deres personlige data slettet eller på anden måde fjernet. Brugere har under visse omstændigheder ret til at få slettet deres data fra ejeren.
 • Modtag deres data og få dem overført til en anden controller. Brugere har ret til at modtage deres data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at få det overført til en anden controller uden nogen hindring. Denne bestemmelse finder anvendelse, forudsat at dataene behandles på automatiserede måder, og at behandlingen er baseret på brugerens samtykke, på en kontrakt, som brugeren er en del af eller på forpligtelser deraf før kontrakt.
 • Indgive en klage. Brugere har ret til at indbringe et krav for deres kompetente databeskyttelsesmyndighed.

3.1 Detaljer om retten til at gøre indsigelse mod behandling

Hvis personoplysninger behandles af offentlig interesse, under udøvelse af en officiel myndighed, der er tildelt ejeren eller med henblik på de legitime interesser, som ejeren forfølger, kan brugerne gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at angive en begrundelse for deres særlige situation til begrunde indsigelsen.

Brugere skal vide, at hvis deres personlige data behandles til direkte markedsføringsformål, kan de til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen uden at give nogen begrundelse. For at lære, om ejeren behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, kan brugerne henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

3.2 Sådan udøves disse rettigheder

Enhver anmodning om at udøve brugerrettigheder kan rettes til ejeren via kontaktoplysningerne i dette dokument. Disse anmodninger kan udøves gratis og vil blive behandlet af ejeren så tidligt som muligt og altid inden for en måned.

4. Yderligere oplysninger om dataindsamling og behandling

4.1 Retssager

Brugerens personoplysninger kan bruges af juridiske formål af ejeren i domstolen eller i de faser, der fører til mulige juridiske handlinger som følge af forkert brug af dette websted eller de relaterede tjenester.

Brugeren erklærer at være opmærksom på, at ejeren kan blive pålagt at afsløre personoplysninger efter anmodning fra offentlige myndigheder.

4.2 Yderligere oplysninger om brugerens personlige data

Ud over oplysningerne i denne fortrolighedspolitik kan dette websted på anmodning give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller indsamling og behandling af personoplysninger.

4.3 Systemlogfiler og vedligeholdelse

Af hensyn til drift og vedligeholdelse kan dette websted og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der registrerer interaktion med dette websted (systemlogfiler), bruger andre personlige data (f.eks. IP-adressen) til dette formål.

4.4 Oplysninger, der ikke findes i denne politik

Flere oplysninger om indsamling eller behandling af personoplysninger kan til enhver tid anmodes om fra ejeren. Se kontaktoplysningerne i begyndelsen af dette dokument.

4.5 Hvordan "Spor ikke" -anmodninger håndteres

Dette websted understøtter ikke "Spor ikke" -anmodninger.

For at afgøre, om nogen af de tredjepartstjenester, den bruger, respekterer "Spor ikke" -anmodningerne, bedes du læse deres privatlivspolitikker.

4.6 Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Ejeren forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik ved at underrette sine brugere på denne side og muligvis på dette websted og/eller - så vidt det er teknisk og juridisk muligt - at sende en meddelelse til brugere via alle tilgængelige kontaktoplysninger til ejeren. Det anbefales kraftigt at tjekke denne side ofte med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet nederst.

Hvis ændringerne påvirker behandlingsaktiviteter, der udføres på grundlag af brugerens samtykke, skal ejeren indhente nyt samtykke fra brugeren, hvor det er påkrævet.

5 Elektronisk handel

5.1 Behandling af lettere oplysninger 

Når vi køber et produkt fra vores butik, indsamler vi personlige oplysninger som en del af købs- og salgsprocessen, såsom navn, adresse og e -mail -adresse.

Når vi besøger vores butik, modtager vi også automatisk din computers IP -adresse for at have oplysninger, der hjælper os med at identificere den browser og det anvendte operativsystem.

5.2 Markedsføring via e -mail

Altid med din tilladelse sender vi dig muligvis e -mails om vores butik, nye produkter og andre opdateringer.

5.3 Samtykke

Ved at give os personlige oplysninger til at gennemføre en transaktion, verificere et kreditkort, afgive en ordre, arrangere en levering eller returnere et køb, antager vi, at du giver samtykke til, at vi indsamler sådanne oplysninger og bruger dem til det eneste formål.

I tilfælde af at vi ønsker at bruge dine personlige oplysninger af en anden grund, f.eks. Gennemførelse af marketingkampagner, vil vi direkte bede dig om at give dit udtrykkelige samtykke, eller vi vil give dig mulighed for at udtrykke din modstand.

5.4 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ombestemmer dig efter at have givet dit samtykke, kan du når som helst trække dig tilbage og nægte at blive kontaktet, indsamlet, brugt eller videregivet af dine data. For at gøre dette skal du skrive en e-mail til tiendaonline@aprop-pego.org eller kontakte os med almindelig mail: passende-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Spanien

5.5 Videregivelse af oplysninger

Vi skal muligvis videregive dine oplysninger personligt i tilfælde af juridiske krav, eller hvis det overtræder vores servicevilkår.

5.6 ONE.COM

Vores butik er hostet på One.com. Dette firma tilbyder os online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester. Oplysningerne opbevares i One.com's datalagring, dets databaser og dets generelle anvendelse. Lagringen sker på en sikker server beskyttet af en firewall.

5.7 Betalinger

Hvis du vælger en direkte betalingsgateway for at fuldføre dit køb, kan vores tredjeparts betalingsgateway bruge dine kreditkortoplysninger til dette formål. Se afsnit 3.8.

5.8 Tredjepartstjenester

Generelt vil tredjepartsudbydere, som vi samarbejder med, kun indsamle, bruge og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre de tjenester, de leverer til os.

Nogle tredjeparts tjenesteudbydere, såsom betalingsgateways og andre betalingstransaktionsprocessorer, har imidlertid deres egne fortrolighedspolitikker vedrørende de oplysninger, som vi skal give dem for at gennemføre købsrelaterede transaktioner. I forhold til disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres respektive privatlivspolitikker, så du kan forstå, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger.

Især skal det huskes, at visse leverandører kan have deres hovedsæde eller nogle faciliteter i en anden jurisdiktion end vores eller køberens. Derfor, hvis du beslutter dig for at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester fra en tredjeparts tjenesteudbyder, kan dine oplysninger være underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor udbyderens hovedkvarter eller faciliteter er placeret. Hvis du forlader vores butiks websted eller omdirigeres til et tredjeparts websted eller en applikation, vil dine handlinger ikke længere være underlagt denne fortrolighedspolitik eller vores websteds servicevilkår.

5.9 Links

Ved at klikke på links i vores butik kan du blive ledt væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for privatlivets fred på andre websteder og anbefaler at læse deres respektive fortrolighedserklæringer.

5.10 Sikkerhed

For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi passende foranstaltninger og følger branchens bedste praksis for at forhindre tab, misbrug, uautoriseret adgang eller afsløring, ændring eller sletning. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, vil de blive krypteret ved hjælp af Secure Sockets Layer (SSL) teknologi og gemt med AES-256 kryptering.

5.11 Alder for at give samtykke

Ved at bruge dette websted anerkender du, at du er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, eller at du er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, og du giver os dit samtykke til at tillade mindreårige under deres omsorg for at bruge webstedet.

6. Definitioner og juridiske referencer

Personlige data (eller data)

Enhver information, der direkte, indirekte eller i forbindelse med andre oplysninger - herunder et personligt identifikationsnummer - gør det muligt at identificere eller identificere en fysisk person.

Brugsdata

Information indsamlet automatisk via denne applikation (eller tredjepartstjenester ansat i denne applikation), som kan omfatte: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges af de brugere, der bruger denne applikation, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), anmodningstidspunktet, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der modtages som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, browserens og operativsystemets funktioner, der bruges af brugeren, de forskellige tidsoplysninger pr. besøg (f.eks. den tid, der bruges på hver side i applikationen) og detaljerne om den sti, der følges i applikationen med særlig henvisning til sekvensen af besøgte sider og andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens IT -miljø.

Bruger

Den person, der bruger denne applikation, er, medmindre andet er angivet, sammenfaldende med den registrerede.

Databeskyttet

Den fysiske person, som personoplysningerne henviser til.

Databehandler (eller dataovervåger)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Dataansvarlig (eller ejer)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller et andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af personoplysninger, herunder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende drift og brug af denne applikation. Den dataansvarlige, medmindre andet er angivet, er ejer af denne applikation.

Denne hjemmeside

Måden, hvorpå brugerens personlige data indsamles og behandles.

Service

Tjenesten leveret af denne applikation som beskrevet i de relative vilkår (hvis tilgængelig) og på dette websted/applikation.

Den Europæiske Union (eller EU)

Medmindre andet er angivet, omfatter alle henvisninger i dette dokument til Den Europæiske Union alle nuværende medlemsstater til Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Juridiske oplysninger

Denne fortrolighedserklæring er udarbejdet baseret på bestemmelser i flere love, herunder art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denne fortrolighedspolitik vedrører udelukkende dette websted, hvis ikke andet er angivet i dette dokument.

da_DK