Psi

Prosím sdílejte mě:

Španělsko nemá dobrou pověst pro své postupy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. To platí zejména pro jeho tradiční lovecké psy, galgos a podencos, kteří jsou každoročně opuštěni nebo poraženi po tisících. Ale mnoho dalších psů je také drženo v suboptimálních podmínkách s minimální pozorností věnovanou jejich péči a blahu. 

Psi jsou někdy předáváni do APROP jejich majitelem, protože se o ně nemohou z jakéhokoli důvodu řádně postarat, nebo jsou k nám přivedeni policií, která je nalezla toulající se nebo týrané. Navíc často najdeme psy, kteří byli přes noc ponecháni ve venkovní boudě. Nikdy nevíme, jaké nové účastníky ze dne na den přijmeme. V poslední době jsme měli mnoho podenců a mastinů, dalšího tradičního španělského plemene. 

Schopnost psů, kteří přicházejí do APROP stále důvěřovat a milovat lidi, je mimořádná. Někdy je to okamžité, někdy to trvá trochu času a práce, zvláště pokud byl pes vystaven dlouhodobému týrání. Bez ohledu na jejich původ a potřeby, APROP udělá vše, co je v našich silách, aby byli dobře a socializovaní, abychom jim pomohli najít trvalý nový domov.

cs_CZ