Kočky

Prosím sdílejte mě:

Rok 2020 byl mnohem klidnější než obvykle kvůli Covidu, ale stále jsme měli 97 koček, které prošly útulkem pro kočky APROP; 58 z nich bylo nalezeno nové trvalé bydlení.

Mnoho koťat je každoročně ponecháno mimo útulek nebo jsou nalezena sama a jsou odevzdána. Některá z nich přicházejí nezdravá, podvyživená, špinavá, infikovaná a pokrytá blechami. Kromě zdravotních problémů, kterým mnoho z těchto koťat čelí, často nejsou dobře socializovaná. Tím je pro nás mnohem těžší se o ně starat. Potřebují také socializaci, než mohou být nabídnuti k adopci.

Dospělé kočky někdy dorazí, protože byly nalezeny toulající se nebo ztracené, nebo jsou odevzdány, protože jejich majitel zemřel a nemá je kdo vzít, nebo jsou prostě ponechány na ulici, protože je jejich majitelé prostě nechtějí nic víc. Je smutné, že se do útulku dostane jen velmi málo dospělých koček. A většina koček, které přijdou, není sterilizována.

Většina koček a koťat, kterým bude věnována správná léčba, péče a pozornost, se zotaví z traumat ze svých předchozích životů a mohou žít šťastný a zdravý život, mnoho z nich v nových adoptivních domovech nebo trvalé pěstounské péči. Některé kočky mohou ze zdravotních důvodů nebo z důvodů chování u nás zůstat déle než jiné, a někdy dokonce natrvalo. V těchto případech se o ně budeme i nadále starat a poskytneme jim tu nejlepší kvalitu života, jakou můžeme v azylovém prostředí.

Nejlepší, co můžete udělat, je dát domov jedné z našich koček...nebo možná dvěma...

Pokud to pro vás není možné, pak možná můžete sponzorovat některého z našich stálých obyvatel.

cs_CZ