Política de privacitat

Compartiu-me:

Propietari i Responsable del tractament de dades

APROP PROTECTORA D´ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Espanya
Lloc web: https://aprop-pego.org
Correu electrònic: aprop@gmail.com
Telèfon: 602242031

1. Tipus de dades recollides

El propietari no proporciona una llista dels tipus de dades personals recollides.

Els detalls complets sobre cada tipus de Dades Personals recollides es proporcionen a les seccions dedicades d'aquesta política de privadesa o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida de Dades.

Les Dades Personals poden ser proporcionades lliurement per l'Usuari o, en el cas de les Dades d'Ús, recopilades automàticament en utilitzar aquest lloc web.

Llevat que s'especifiqui el contrari, totes les dades sol·licitades per aquest lloc web són obligatòries i, si no es faciliten, pot fer que aquest lloc web no pugui oferir els seus serveis. En els casos en què aquest lloc web indiqui específicament que algunes Dades no són obligatòries, els Usuaris són lliures de no comunicar aquestes Dades sense conseqüències sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei.

Els usuaris que no estiguin segurs sobre quines dades personals són obligatòries poden contactar amb el propietari.

Qualsevol ús de Cookies -o d'altres eines de seguiment- per part d'aquest lloc web o per part dels propietaris dels serveis de tercers utilitzats per aquest lloc web té la finalitat de proporcionar el Servei requerit per l'Usuari, a més de qualsevol altra finalitat descrita a la present document i a la Política de cookies, si està disponible.

Els usuaris són responsables de les dades personals de tercers obtingudes, publicades o compartides a través d'aquest lloc web i confirmen que tenen el consentiment del tercer per facilitar les dades al titular.

2. Modalitat i lloc de tractament de les Dades

2.1 Mètodes de tractament

El Propietari adopta les mesures de seguretat adequades per evitar l'accés no autoritzat, la divulgació, la modificació o la destrucció no autoritzada de les Dades.

El tractament de les dades es realitza mitjançant ordinadors i/o eines habilitats informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats indicades. A més del Titular, en alguns casos, les Dades poden ser accessibles per a determinats tipus de responsables, implicats en el funcionament d'aquest lloc web (administració, vendes, màrqueting, legal, administració de sistemes) o tercers (com ara tercers). -proveïdors de serveis tècnics, transportistes de correu, proveïdors d'allotjament, empreses d'informàtica, agències de comunicacions) designats, si escau, com a encarregats del tractament pel Titular. La llista actualitzada d'aquestes parts es pot sol·licitar al Titular en qualsevol moment.

2.2 Base legal del tractament

El Propietari pot tractar les Dades Personals relatives als Usuaris si s'aplica una de les circumstàncies següents:

 • Els usuaris han donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Nota: D'acord amb algunes legislacions, es pot permetre al Propietari processar Dades Personals fins que l'Usuari s'oposi a aquest tractament ("exclusió"), sense haver de dependre del consentiment o cap altra de les bases legals següents. Això, però, no s'aplica, sempre que el tractament de Dades Personals estigui subjecte a la llei europea de protecció de dades;
 • El subministrament de Dades és necessari per a l'execució d'un acord amb l'Usuari i/o per a qualsevol obligació precontractual del mateix;
 • el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal a la qual està subjecte el Titular;
 • el tractament està relacionat amb una tasca que es realitza en interès públic o en exercici de poders públics atribuïts al Titular;
 • el tractament és necessari per als interessos legítims perseguits pel Titular o per un tercer.

En qualsevol cas, el Titular estarà encantat d'ajudar a aclarir la base jurídica específica que s'aplica al tractament, i en particular si el subministrament de Dades Personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per celebrar un contracte.

2.3 Lloc

Les Dades es tracten a les oficines operatives del Titular i en qualsevol altre lloc on es trobin les parts implicades en el tractament.

Depenent de la ubicació de l'Usuari, les transferències de dades poden implicar transferir les Dades de l'Usuari a un país diferent del seu. Per obtenir més informació sobre el lloc de tractament d'aquestes Dades transferides, els Usuaris poden consultar la secció que conté detalls sobre el tractament de les Dades Personals.

Els usuaris també tenen dret a conèixer la base legal de les transferències de dades a un país fora de la Unió Europea o a qualsevol organització internacional regida pel dret internacional públic o constituïda per dos o més països, com ara l'ONU, i sobre les mesures de seguretat adoptades. pel Titular per salvaguardar les seves Dades.

Si es produeix alguna transmissió d'aquest tipus, els Usuaris poden obtenir més informació consultant les seccions pertinents d'aquest document o consultar amb el Propietari mitjançant la informació proporcionada a la secció de contacte.

2.4 Temps de retenció

Les dades personals seran tractades i emmagatzemades durant el temps necessari per la finalitat per a la qual s'han recopilat.

Per tant:

 • Les dades personals recollides amb finalitats relacionades amb l'execució d'un contracte entre el propietari i l'usuari es conservaran fins que aquest contracte s'hagi executat íntegrament.
 • Les dades personals recollides amb finalitats dels interessos legítims del titular es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb aquestes finalitats. Els usuaris poden trobar informació específica sobre els interessos legítims perseguits pel Propietari a les seccions pertinents d'aquest document o posant-se en contacte amb el Propietari.

Es pot permetre al Titular retenir les Dades Personals durant un període més llarg sempre que l'Usuari hagi donat el seu consentiment per a aquest tractament, sempre que aquest consentiment no es retiri. A més, el Titular pot estar obligat a conservar les Dades Personals durant un període més llarg sempre que sigui necessari per a l'acompliment d'una obligació legal o per ordre d'una autoritat.

Un cop transcorregut el període de conservació, les dades personals s'eliminaran. Per tant, el dret d'accés, el dret de supressió, el dret de rectificació i el dret a la portabilitat de les dades no es poden fer efectius una vegada transcorregut el termini de conservació.

3. Els drets dels Usuaris

Els usuaris poden exercir determinats drets sobre les seves Dades tractades pel Titular.

En particular, els usuaris tenen dret a fer el següent:

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els usuaris tenen dret a retirar el consentiment quan hagin donat prèviament el seu consentiment per al tractament de les seves Dades Personals.
 • Oposar-se al tractament de les seves Dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves Dades si el tractament es realitza sobre una base legal diferent del consentiment. Es proporcionen més detalls a la secció dedicada a continuació.
 • Accediu a les seves dades. Els usuaris tenen dret a conèixer si el Titular està tractant les Dades, a obtenir informació sobre determinats aspectes del tractament i a obtenir una còpia de les Dades objecte de tractament.
 • Verificar i buscar la rectificació. Els usuaris tenen dret a verificar l'exactitud de les seves Dades i a sol·licitar que s'actualitzin o es rectifiquin.
 • Restringir el tractament de les seves Dades. Els usuaris tenen dret, en determinades circumstàncies, a restringir el tractament de les seves Dades. En aquest cas, el Titular no tractarà les seves Dades amb cap altra finalitat que no sigui emmagatzemar-les.
 • Suprimir o eliminar les seves dades personals d'una altra manera. Els usuaris tenen dret, en determinades circumstàncies, a obtenir la supressió de les seves Dades del Titular.
 • Rebre les seves Dades i fer-les transferir a un altre responsable. Els usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estructurat, d'ús habitual i llegible per màquina i, si és tècnicament viable, a que les transmetin a un altre responsable sense cap impediment. Aquesta disposició és aplicable sempre que les Dades es tractin per mitjans automatitzats i que el tractament es basi en el consentiment de l'Usuari, en un contracte del qual l'Usuari forma part o en obligacions precontractuals d'aquest.
 • Presentar una queixa. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant la seva autoritat de protecció de dades competent.

3.1 Detalls sobre el dret d'oposició al tractament

Quan les Dades Personals es tracten per un interès públic, en exercici d'una autoritat oficial atribuïda al Titular o amb els efectes dels interessos legítims perseguits pel Titular, els Usuaris poden oposar-se a aquest tractament aportant un motiu relacionat amb la seva situació particular a justificar l'objecció.

Els usuaris han de saber que, però, si les seves Dades Personals es tractessin amb finalitats de màrqueting directe, poden oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment sense aportar cap justificació. Per saber si el propietari està processant dades personals amb finalitats de màrqueting directe, els usuaris poden consultar les seccions pertinents d'aquest document.

3.2 Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per exercir els drets d'Usuari es pot dirigir al Titular a través de les dades de contacte que s'indiquen en aquest document. Aquestes sol·licituds es poden exercir gratuïtament i seran ateses pel Titular el més aviat possible i sempre en el termini d'un mes.

4. Informació addicional sobre la recollida i tractament de dades

4.1 Acció legal

Les Dades Personals de l'Usuari poden ser utilitzades amb finalitats legals pel Titular davant els jutjats o en les etapes que condueixen a una possible acció legal derivada d'un ús indegut d'aquest lloc web o dels Serveis relacionats.

L'Usuari declara ser conscient que el Titular pot estar obligat a revelar dades personals a petició de les autoritats públiques.

4.2 Informació addicional sobre les dades personals de l'usuari

A més de la informació continguda en aquesta política de privadesa, aquest lloc web pot proporcionar a l'Usuari informació addicional i contextual sobre Serveis concrets o la recollida i tractament de Dades Personals a petició.

4.3 Registres i manteniment del sistema

Amb finalitats d'operació i manteniment, aquest lloc web i qualsevol servei de tercers poden recopilar fitxers que enregistren la interacció amb aquest lloc web (registres del sistema) que utilitzin altres dades personals (com ara l'adreça IP) per a aquesta finalitat.

4.4 Informació no continguda en aquesta política

En qualsevol moment es poden sol·licitar més detalls sobre la recollida o tractament de Dades Personals al Titular. Consulteu la informació de contacte al començament d'aquest document.

4.5 Com es gestionen les sol·licituds de "No fer el seguiment".

Aquest lloc web no admet sol·licituds de "No rastrejar".

Per determinar si algun dels serveis de tercers que utilitza compleix les sol·licituds de "No fer el seguiment", llegiu les seves polítiques de privadesa.

4.6 Canvis a aquesta política de privadesa

El Propietari es reserva el dret d'efectuar canvis a aquesta política de privadesa en qualsevol moment notificant-ho als seus Usuaris en aquesta pàgina i possiblement dins d'aquest lloc web i/o, en la mesura que sigui tècnicament i legalment viable, enviant un avís als Usuaris mitjançant qualsevol informació de contacte disponible. al Propietari. Es recomana revisar aquesta pàgina sovint, fent referència a la data de l'última modificació que apareix a la part inferior.

Si els canvis afecten les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l'Usuari, el Titular haurà de recollir un nou consentiment de l'Usuari, quan sigui necessari.

5 Comerç electrònic

5.1 Tractament de la informació facilitada 

Quan comprem qualsevol producte de la nostra botiga, recollim informació personal com a part del procés de compra i venda, com ara el nom, l'adreça i l'adreça de correu electrònic.

Mentre naveguem per la nostra botiga, també rebem automàticament l'adreça IP del teu ordinador per tenir informació que ens ajudi a identificar el navegador i el sistema operatiu utilitzat.

5.2 Màrqueting per correu electrònic

Sempre amb el vostre permís, podem enviar-vos correus electrònics sobre la nostra botiga, nous productes i altres actualitzacions.

5.3 Consentiment

En proporcionar-nos informació personal per completar una transacció, verificar una targeta de crèdit, fer una comanda, organitzar un lliurament o retornar una compra, suposem que accepteu que recopilem aquesta informació i l'utilitzem amb aquest únic propòsit.

En el cas que vulguem utilitzar la seva informació personal per un altre motiu, com ara la realització de campanyes de màrqueting, li demanarem directament que doni el seu consentiment exprés o li donarem l'oportunitat d'expressar la seva oposició.

5.4 Retirada del consentiment

Si canvies d'opinió després de donar el teu consentiment, pots retirar-ho en qualsevol moment i negar-te a ser contactat, recollit, utilitzat o divulgat per les teves dades. Per fer-ho, escriviu-nos un correu electrònic a tiendaonline@aprop-pego.org o poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu ordinari: appropriate-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Espanya

5.5 Divulgació d'informació

És possible que hàgim de revelar la vostra informació personal en cas d'exigència legal o si infringeix les nostres Condicions del servei.

5.6 ONE.COM

La nostra botiga està allotjada a One.com. Aquesta empresa ens ofereix la plataforma de comerç electrònic en línia que ens permet vendre els nostres productes i serveis. La informació proporcionada s'emmagatzema a l'emmagatzematge de dades de One.com, les seves bases de dades i la seva aplicació general. L'emmagatzematge es fa en un servidor segur protegit per un tallafoc.

5.7 Pagaments

Si trieu una passarel·la de pagament directe per completar la vostra compra, la nostra passarel·la de pagament de tercers pot utilitzar la informació de la vostra targeta de crèdit per a aquest propòsit. Vegeu l'apartat 3.8.

5.8 Serveis de tercers

En general, els tercers proveïdors amb els quals col·laborem només recopilaran, utilitzaran i divulgaran la teva informació en la mesura que sigui necessari per dur a terme els serveis que ens presten.

Tanmateix, alguns proveïdors de serveis de tercers, com ara passarel·les de pagament i altres processadors de transaccions de pagament, tenen les seves pròpies polítiques de privadesa sobre la informació que els hem de proporcionar per completar transaccions relacionades amb la compra. En relació amb aquests proveïdors, us recomanem que llegiu les seves respectives polítiques de privadesa perquè pugueu entendre com gestionaran la vostra informació personal.

En particular, cal recordar que determinats proveïdors poden tenir la seva seu o algunes instal·lacions en una jurisdicció diferent a la nostra o a la del comprador. Per tant, si decideixes procedir a una transacció que impliqui els serveis d'un tercer proveïdor de serveis, la teva informació pot estar subjecta a les lleis de la jurisdicció on es trobin la seu o instal·lacions del proveïdor. Si abandoneu el lloc web de la nostra botiga o us redirigiu a un lloc web o una aplicació de tercers, les vostres accions deixaran de regir-se per aquesta Política de privadesa o les Condicions del servei del nostre lloc web.

5.9 Enllaços

Si feu clic als enllaços de la nostra botiga, us pot dirigir fora del nostre lloc. No som responsables de les pràctiques de privadesa d'altres llocs i recomanem llegir les seves respectives declaracions de privadesa.

5.10 Seguretat

Per protegir la vostra informació personal, prenem les mesures adequades i seguim les millors pràctiques del sector per evitar la pèrdua, l'ús indegut, l'accés no autoritzat o la divulgació, la modificació o la supressió. Si ens proporcioneu la informació de la vostra targeta de crèdit, s'encriptarà mitjançant la tecnologia Secure Sockets Layer (SSL) i s'emmagatzemarà amb xifratge AES-256.

5.11 Edat per atorgar el consentiment

En utilitzar aquest lloc, reconeixeu que sou major d'edat tal com s'estableix a l'estat o província on resideix, o que és major d'edat tal com s'estableix a l'estat o província on resideix i ens doneu el vostre consentiment per permetre que els menors d'edat. sota la seva cura per utilitzar el lloc.

6. Definicions i referències legals

Dades personals (o dades)

Qualsevol informació que directament, indirectament o en relació amb altra informació, inclòs un número d'identificació personal, permeti la identificació o la identificació d'una persona física.

Dades d'ús

Informació recollida automàticament mitjançant aquesta Aplicació (o serveis de tercers emprats en aquesta Aplicació), que pot incloure: les adreces IP o els noms de domini dels ordinadors utilitzats pels Usuaris que utilitzen aquesta Aplicació, les adreces URI (identificador uniforme de recursos), l'hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida del fitxer rebut en resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc.), el país d'origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat per l'usuari, els diferents detalls de temps per visita (p. ex., el temps passat a cada pàgina de l'aplicació) i els detalls sobre el camí seguit dins de l'aplicació amb especial referència a la seqüència de pàgines visitades i altres paràmetres sobre el sistema operatiu del dispositiu i/o l'entorn informàtic de l'usuari.

Usuari

La persona que utilitza aquesta aplicació que, tret que s'especifiqui el contrari, coincideix amb l'interessat.

Assumpte de les dades

La persona física a la qual es refereixen les Dades Personals.

Processador de dades (o supervisor de dades)

La persona física o jurídica, l'autoritat pública, l'agència o un altre organisme que tracti dades personals en nom del Responsable, tal com es descriu en aquesta política de privadesa.

Controlador de dades (o propietari)

La persona física o jurídica, autoritat pública, agència o altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament de les Dades Personals, incloses les mesures de seguretat relatives al funcionament i ús d'aquesta Aplicació. El Responsable del tractament, tret que s'especifiqui el contrari, és el propietari d'aquesta aplicació.

Aquest lloc web

El mitjà pel qual es recullen i tracten les Dades Personals de l'Usuari.

Servei

El servei prestat per aquesta aplicació tal com es descriu als termes relatius (si està disponible) i en aquest lloc/aplicació.

Unió Europea (o UE)

Llevat que s'especifiqui el contrari, totes les referències fetes en aquest document a la Unió Europea inclouen tots els estats membres actuals de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu.

Informació legal

Aquesta declaració de privadesa s'ha elaborat a partir de les disposicions de múltiples legislacions, inclòs l'art. 13/14 del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades).

Aquesta política de privadesa es refereix únicament a aquest lloc web, si no s'indica el contrari en aquest document.

ca